All dates

Day
Date
Time
Programme
Venue
July
07
 
 
 
 
Sat
Jul 13, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Jul 14, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
Tue
Jul 16, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Wed
Jul 17, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Thu
Jul 18, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Fri
Jul 19, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sat
Jul 20, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Jul 21, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
Tue
Jul 23, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Wed
Jul 24, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Thu
Jul 25, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Fri
Jul 26, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sat
Jul 27, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Jul 28, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
Tue
Jul 30, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Wed
Jul 31, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
August
08
 
 
 
 
Thu
Aug 1, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Fri
Aug 2, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sat
Aug 3, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Aug 4, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
Tue
Aug 6, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Wed
Aug 7, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Thu
Aug 8, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Fri
Aug 9, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sat
Aug 10, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Aug 11, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
Tue
Aug 13, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Wed
Aug 14, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Thu
Aug 15, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Fri
Aug 16, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sat
Aug 17, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Aug 18, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
Tue
Aug 20, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Wed
Aug 21, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Thu
Aug 22, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Fri
Aug 23, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sat
Aug 24, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Aug 25, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
Tue
Aug 27, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Wed
Aug 28, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Thu
Aug 29, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Fri
Aug 30, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sat
Aug 31, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
September
09
 
 
 
 
Sun
Sep 1, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
Tue
Sep 3, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Wed
Sep 4, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Thu
Sep 5, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Fri
Sep 6, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sat
Sep 7, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Sep 8, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
Tue
Sep 10, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sat
Sep 14, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Sep 15, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
Wed
Sep 18, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sat
Sep 21, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Sep 22, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
Tue
Sep 24, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Wed
Sep 25, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Thu
Sep 26, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Fri
Sep 27, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Sep 29, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt
October
10
 
 
 
 
Tue
Oct 1, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Wed
Oct 2, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Thu
Oct 3, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Fri
Oct 4, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sat
Oct 5, 2024
20:00
Tipi am Kanzleramt
Sun
Oct 6, 2024
19:00
Tipi am Kanzleramt